Izvoz hrane in pijače na angleško in irsko tržišče

 

Napisala Irena Rezec  |  3. januar 2017, ažurirano 4. marec 2018

 

V okviru naših storitev, povezanimi z internacionalizacijo poslovanja smo v zadnjem obdobju veliko časa namenili raziskovanju in zbiranju informacij o možnostih izvoza prehranskih izdelkov in pijač na druge evropske trge, še predvsem na angleško in irsko tržišče. Predvsem angleško tržišče je prepoznavno kot eno izmed svetovnih trgov (po mnenju nekaterih celo kot svetovni trg št. 1) za prehranske izdelke.

 

Velika baza potrošnikov z dobro kupno močjo (npr.približno 65 milijonov prebivalcev Združenega kraljestva, ki v povprečju potrošijo 11% družinskega proračuna* za prehrano in pijače) ter hkrati odlična referenca ali izhodišče za vstop na ameriške, arabske in azijske trge prepričata veliko število proizvajalcev iz celega sveta, da vložijo vse napore, da vstopijo na angleški in posledično tudi na irski trg. Oba trga sta sicer zelo zahtevna, tako zaradi velikega števila konkurentov kot tudi zaradi zahtevnosti kupcev v smislu zahtev po kakovosti, manj procesiranih, naravnih ali celo ekoloških izdelkih, novih okusih, oblikovni všečnosti embalaže, inovativnih marketinških pristopih, hitri dostavi v primeru naročanja preko spleta ipd. Zahtevni so tudi prodajni kanali, pa naj bodo to tradicionalni (npr. distributerji) ali spletni ter večji ali manjši. Pri odločitvi glede sprejema posameznih izdelkov v program posameznega prodajnega kanala zelo pomaga, če imajo proizvajalci pridobljenega enega od zahtevnejših standardov, kot npr. BRC ali IFS in/ali če so kakovost izdelkov že preverili preko različnih tekmovanj in pri tem dobili nagrado ali priznanje.

 

Tako na angleškem kot tudi na drugih trgih je v zadnjih letih opaziti trend rasti prodaje izdelkov pod blagovno znamko tistih, ki prodajajo izdelek na posameznem trgu in ne tistih, ki izdelek proizvedejo. Lastne blagovne znamke uvajajo tako tradicionalni (npr. Harrods) in spletni trgovci (npr. trgovci na amazon-u) kot tudi znane osebnosti (npr. Jamie Oliver). Kar pomeni, da imajo proizvajalci, ki so se pripravljeni odpovedati lastni blagovni znamki več možnosti prodaje na tujih trgih v večjih količinah kot tisti, ki bi radi obdržali lastno blagovno znamko, pa hkrati nimajo dovolj znanja in/ali sredstev za razvoj blagovne znamke in odličen marketing, ki bi bil v takem primeru potreben. To je posledica dejstva, da postaja storitveni del ponudbe izdelka (npr. promocija, marketing, prodaja, dostava) enako ali celo bolj pomemben od samega izdelka in se višina stroškov v skupni ceni izdelka že nagiba na stran storitev. To proizvajalce sili k temu, da na eni strani zmanjšujejo proizvodne stroške ter na drugi strani povečujejo sredstva za promocijo, marketing in prodajo. Tako na angleškem trgu deluje veliko število zadrug oz. kooperativ, saj se zaradi zmanjševanja stroškov predvsem manjši proizvajalci združujejo v zadruge. Zadruge razvijajo skupne blagovne znamke ter vršijo promocijo, marketing in prodajo. Proizvajalci se združujejo v zadruge ali druge povezovalne oblike tudi zaradi zmanjšanja nabavnih stroškov surovin (skupna nabava) in zmanjševanja proizvodnih stroškov (skupna proizvodna linija, skupno skladišče ipd.).

 

Tako kot v drugih sektorjih, so tudi v prehrambenem sektorju pomembne inovacije. Inovacije vsaj za določeno obdobje pozicionirajo proizvajalca pred konkurenco ter hkrati omogočijo razvoj in razpoznavnost proizvajalčeve lastne blagovne znamke. Inovacije so lahko npr. nove recepture, stari, pozabljeni recepti toda novi poslovni, marketinški in prodajni modeli, nove večfunkcionalne embalaže in drugo. Če je pri zmanjševanju stroškov pomembno sektorsko povezovanje, je pri inoviranju pomembno medsektorsko povezovanje ter združevanje različnih, tudi izjemno različnih področij (npr. informacijska tehnologija, turizem, kreativna industrija, marketing ipd.), izdelkov in storitev v enovit izdelek oz. enovito ponudbo.

 

Vse zgoraj navedeno zahteva od proizvajalcev dobro pripravo in strategijo za vstop na zahtevne trge ter tudi dobro izbiro prodajnih poti.

 

Strategij in kombinacij posameznih pristopov vstopa na tuji trg je veliko več kot jih lahko nakažem v prispevku. Veliko je tudi priložnosti za vse skupine prehranskih izdelkov in pijač ter tako za velike kot manjše proizvajalce. Veliko od zgoraj navedenega velja tudi za druge zahtevne trge, druge sektorje ter druge skupine izdelkov, namenjenih široki potrošnji. V zadnjem letu smo razvili vrsto storitev in vzpostavili partnerstva, ki vam lahko pomagajo pri nastopu na tujih trgih. Navajam kratek pregled storitev.

 

 

Več strokovnih prispevkov slovenskih in tujih avtorjev je objavljenih na spletnem portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator.

 

WFoKus DevNavigator 280x70 sl

 

 

Svetovalne storitve

Nudimo vam lahko naslednje svetovalne storitve:

 • preko vprašalnika in osebnih srečanj analiziramo vašo trenutno pripravljenost vstopa na posamezen trg ter pripravimo (1) priporočila za nadaljnje korake z namenom izpolnjevanja osnovnih in dodatnih kriterijev vstopa na posamezen trg, (2) predlog raznolikih prodajnih poti, pregled in priporočila glede pogojev posameznega prodajnega kanala in predlog pristopov do posamezne prodajne poti;
 • za vas iščemo razvojne, strateške in druge partnerje;
 • svetovanje pri izgrajevanju blagovne znamke in spletne socialne identitete na posameznem trgu;
 • v celoti lahko prevzamemo organizacijo, razvoj in vodenje vaše prodajne in/ali druge partnerske mreže;
 • predlagamo vam ustrezne metodologije in orodja za učinkovito upravljanje odnosov z vašimi prodajnimi in/ali drugimi partnerji;
 • druge sorodne storitve.

Marketing in prodaja

 • v posameznih primerih, poleg svetovanja in usposabljanja, prevzamemo tudi zastopniško/agencijsko ali distributersko vlogo;
 • za posamezne vrste izdelkov in storitev razvijamo tudi lastno spletno prodajo;
 • v celoti lahko prevzamemo organizacijo, razvoj in vodenje vaše prodajne in/ali druge partnerske mreže;
 • v celoti lahko prevzamemo sejemske priprave in organizacijo vaše udeležbe na sejmih;
 • razvijamo lastne spletne marketinške kanale, ki jih lahko uporabimo za promocijo vaših izdelkov, hkrati pa imamo dober pregled nad raznolikimi spletnimi marketinškimi kanali tretjih; lahko prevzamemo razvoj vaše spletne identite preko vnaprej dogovorjenih spletnih marketinških kanalov na enem ali večih trgih;
 • na angleški in irski trg dostopamo s pomočjo partnerskega podjetja WOTRA Universe Ltd, ustanovljenega v Londonu;
 • podpiramo ekološko kmetijstvo, pridelavo in predelavo;

Usposabljanje

Inovacije v storitvah v kombinaciji z sodelovalnimi poslovnimi modeli in digitalnim gospodarstvom prinašajo velike spremembe tudi pri vstopnih strategijah na tuje trge in pri prodajnih poteh. To pomeni, da se podjetje pri prodaji svojih izdelkov in storitev lahko odloča med klasičnimi in/ali digitalnimi prodajnimi kanali ter med klasičnimi in/ali inovativnimi sodelovalnimi poslovno-prodajnimi modeli. Velik nabor možnosti uporabe različnih prodajnih poti od podjetja zahteva redno spremljanje novosti ter znanje za uporabo sodobnih prodajnih poti in poslovnih modelov. V okviru usposabljanj se udeleženci seznanijo z velikim številom možnosti ter hkrati usposobijo za analiziranje teh možnosti in postopno vpeljevanje sodobnih prodajnih poti in poslovnih modelov v lastno prakso.

 

Seminarje razvijamo modularno, in sicer ločeno po posameznih vrstah komunikacijskih in prodajnih kanalov, po posameznih skupinah izdelkov in storitev, po posameznih trgih in/ali na osnovi drugih kriterijev in prejetih pobud podjetij.

 

Trenutno nimamo razpisanih javnih terminov seminarjev. Predlagamo vam interni seminar po vaši meri, ki poteka na osnovi predhodne analize vašega stanja in potreb. V primeru, da bi želeli biti informirani o novih razpisanih javnih seminarjih ali o možnosti izvedbe seminarja v vaši organizaciji nas kontaktirajte.

Partnerstvo

Zbiramo potencialni interes po sodelovanju na različnih področjih, med drugim zbiramo informacije o:

 • prostih proizvodnih kapacitetah proizvajalcev živil in pijač;
 • prostih skladiščnih kapacitetah, primernih za hranjenje živil in pijač;
 • prostih oz. premalo zasedenih prehrambeno-gostinskih obratih;
 • prostih, neobdelanih, ekološko čistih kmetijskih površinah;
 • interesu po skupni nabavi surovin ali skupnem sejemskem nastopu.

Za več podrobnosti nas kontaktirajte.

Pridružite se

Pridružite se novo ustanovljenim spletnim skupnostim:

 

 

V primeru, da bi želeli pomoč pri vstopu na angleški, irski ali drugi evropski trg nas kontaktirajte.

 

 

* Food Statistics Pocketbook 2016

 

 

twitter   facebook   instagram   pinterest   tumblr   youtube   vimeo   linkedin   slideshare   issuu   rss 

Razvojni Navigator

Spremljajte naše strokovne vsebine na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

 

 

Naročilo na eNovice