Politika zasebnosti

 

Politika o varovanju zasebnosti je sestavni del splošnih pogojev uporabe spletne strani www.wotra.com.

 

Izraz "WOTRA", "ponudnik" ali "nas" ali "mi" se nanaša na lastnika te spletne strani oz. upravljavca osebnih podatkov, katerega uradno ime je "WOTRA d.o.o." s sedežem na naslovu Donova cesta 2, 1215 Medvode. Registracijska številka podjetja je 1689339 in kraj registracije je v Ljubljani.

 

Izraz "vi", "uporabnik", "kupec", "naročnik" se nanaša na obiskovalca te strani kot tudi na (potencialnega) naročnika oz. kupca enega ali več izdelkov in storitev iz ponudbe te strani.

 

Namen naše politike o varovanju zasebnosti je seznanitev obiskovalcev te spletne strani, uporabnikov, kupcev, potencialnih kupcev ali naročnikov izdelkov in storitev iz ponudbe te strani z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov z strani družbe WOTRA.

 

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih v podjetju WOTRA dobimo od vas, kadar obiščete in uporabite to spletno stran ali nam informacije posredujete na drug način (v času nakupa, naročila, povpraševanja ipd.).

 

Če boste še naprej brskali in uporabljali to spletno stran se strinjate z naslednjimi določbami in pogoji uporabe, ki urejajo naše odnose z vami v zvezi s to stranjo.

 

 

upravljavec | katere podatke obdelujemo | pravne podlage | namen obdelave | obdobje hrambe podatkov | posredovanje osebnih podatkov | svoboda izbire | pravice posameznika | uveljavljanje pravic

 

 

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določa veljavna zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov je družba:

 

WOTRA d.o.o.
Donova cesta 2
1215 Medvode
W: www.wotra.com 

 

V primeru, da imate v zvezi z uporabo te politike ali v povezavi z uveljavljanjem svojih pravic, ki izhajajo iz te politike, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na nas na kateregakoli od spodnjih kontaktov:

 

WOTRA d.o.o., Donova cesta 2, 1215 Medvode, s pripisom "Varstvo osebnih podatkov"
E: zasebnost /@/ wotra.com
T: 040 / 790 000

 

 

Katere podatke obdelujemo

WOTRA skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike zasebnosti zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovne kontaktne podatke (ime, priimek, telefonska številka, e-pošta, država);
 • analitične kumulativne ali anonimizirane podatke o uporabi spletnega portala ter odzivu na naša e-poštna sporočila;
 • podatke, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in/ali dostavo kupljenih izdelkov in storitev (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.)
 • podatke o avtorjih strokovnih prispevkov in profil posameznega avtorja, ki nam jih avtor posreduje za namene predstavitve avtorja;
 • podatke o svetovalcih, predavateljih in drugih strokovnjakih ter njihovem življenjepisu, referencah in druge podatke, ki nam jih le-ti posredujejo bodisi preko elektronske pošte bodisi preko spletnih obrazcev za namene njihovega vključevanja v projekte WOTRA in/ali za potrebe sodelovanja pri nudenju skupnih storitev strankam podjetja WOTRA;
 • druge podatke, ki jih uporabniki te spletne strani vnesejo v spletne obrazce, ki so sestavljeni glede na namen posameznega obrazca.

 

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno storitev ali izdelek);
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes.

 

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil);
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o prodaji naših storitev in izdelkov in o uporabi naših spletnih strani.

 

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke podatke bomo hranili le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun in spletno trgovino na teh straneh, za izpolnitev vaših naročil, preveritev vaših plačil in izpolnitev drugih obveznosti z naše ali vaše strani, za zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo, za zagotovitev, da lahko uporabljate ugodnosti CollaboVentures platforme, za pošiljanje eNovic ipd.).

 

Tiste osebne podatke, ki jih obdeljujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

 

Tiste osebne podatke, ki jih obdelujemo zaradi izvedbe pogodbenega odnosa z vami, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po zaključku pogodbenega odnosa, razen v primerih, ko pride med vami in WOTRA do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hranimo podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

 

Tiste osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolite ali zakonitega interesa, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani. Take podatke izbrišemo še pred preklicem, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov.

 

Osebne podatke, za katere je rok hrambe potekel (npr. ker je bil dosežen namen, za katerega so bili zbrani ali ker je potekel zakonsko določen rok ipd.) bomo izbrisali, uničili ali anonimizirali na način, da rekonstrukcija osebnih podatkov ne bo več mogoča.

 

 

Posredovanje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko, zgolj za to, da bi dosegli namen, za katerega so bili zbrani, posredujemo, dovolimo vpogled ali dopustimo dostop določenim tretjim osebam, ki za nas izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Vsak pogodbeni obdelovalec, s katerim delimo osebne podatke, sme podatke obdelovati le za tiste namene, za katere so bili zbrani.

 

Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

 • pogodbenim izvajalcem, ki opravljajo za nas poslovne storitve (npr. računovodske, pravne, odvetniške in druge podobne storitve);
 • ponudnikom spletnih storitev, ki nam omogočajo razpošiljanje elektronskih sporočil in novic (kot npr. Mailchimp ali Mailjet), oglaševanje (npr. Google AdWords, Linkedin Ads in Fasebook Ads) ter spletno analitiko (Google Analytics in Matomo Analytics);
 • izvajalcem storitev podatkovnih centrov, ki nam omogočajo delovanje spletnih strani in portalov;
 • kadar to od nas zahteva zakonodaja (npr. davčni organi, sodišče, ipd.).

 

Vaše osebne podatke lahko prenesemo k tretjim osebam izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP), kjer lahko te podatke obdelujemo tako mi kot posamezna tretja oseba. Pri vsakem prenosu izven Evropskega gospodarskega prostora bomo izvedli posebne dodatne ukrepe za varnost vaših osebnih podatkov.

 

 

Svoboda izbire

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete prejeti določenih storitev, dostopati do vseh funkcionalnosti naših spletnih rešitev ali z nami skleniti pogodbe.

 

Podaja privolitve je vedno prostovoljna in brez kakršnihkoli negativnih posledic. Opozarjamo pa vas, da določenih storitev (kot je npr. e-obveščanje ali prilagojeno e-obveščanje, tako da ustreza vašim potrebam) brez vaše privolitve oz. po preklicu vaše privolitve ne bomo mogli zagotavljati.

 

 

Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, imate naslednje pravice:

 • dostop do osebnih podatkov: Od nas lahko zahtevate informacijo o tem, ali obdelujemo osebne podatke o vas in v primeru, da jih, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo);
 • popravek osebnih podatkov: Od nas lahko zahtevate, da popravimo oz. dopolnimo nepopolne oz. netočne podatke, ki jih obdelujemo o vas;
 • omejitev obdelave osebnih podatkov: Od nas lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov;
 • izbris osebnih podatkov: Od nas lahko zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo (izbrisati ne moremo tistih osebnih podatkov, ki jih vodimo zaradi zakonskih zahtev ali na podlagi pogodbenega razmerja);
 • izpis osebnih podatkov: Od nas lahko zahtevate, da vam vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki; pri tem vam eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov dostavimo v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • preklic privolitve: Kadarkoli imate pravico preklicati privolitev glede uporabe svojih osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi privolitve. Privolitev je mogoče preklicati na katerikoli način, opredeljen v poglavju te politike pod naslovom "Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki". Preklic privolitve nima nikakršnih negativnih posledic, vendar pa je možno, da vam zaradi preklica določenih storitev ne bomo več mogli zagotavljati;
 • ugovor o obdelavi osebnih podatkov: Pravico imate ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar gre za obdelavo za namene neposrednega trženja oz. za posredovanje vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene neposrednega trženja. Prav tako lahko ugovarjate obdelavi, kadar vaše podatke uporabljamo za namene neposrednega trženja z uporabo prilagojenih oz. individualnih ponudb (»profiliranje«). Ugovor lahko podate na katerikoli način, opredeljen v poglavju te politike pod naslovom "Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki".

 

 

Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta v poglavju te politike pod naslovom "Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki".

 

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

 

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, bomo odgovorili najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

 

 

Objavljena politika varovanja zasebnosti velja od 25. maja 2018 do preklica oz. spremembe.

 

Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo te spletne strani po spremembi ali dopolnitvi potrjujete, da soglašate z spremembami in dopolnitvami.

 

 

 

twitter   facebook   instagram   pinterest   tumblr   youtube   vimeo   linkedin   slideshare   issuu   rss 

Razvojni Navigator

Spremljajte naše strokovne vsebine na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

 

 

Naročilo na eNovice