Digitalno gospodarstvo

 

Pojem digitalnega gospodarstva zajema širok spekter poslovnih dejavnosti, saj digitalizacija poteka na več nivojih, v vseh sektorjih ter tako v poslovnem, javnem kot tudi zasebnem oz. domačem okolju. Digitalizacija posega v vse pore našega poslovanja in življenja ter hkrati ruši obstoječe klasične izobraževalne, storitvene, proizvodne, finančne, pravne, organizacijske, vodstvene, odločitvene, marketinške, prodajne, komunikacijske in druge poslovne modele, sisteme, podsisteme, metodologije in orodja.

 

Tudi naše svetovanje v povezavi z digitalnim gospodarstvom je večplastno.

 

Na eni strani svetujemo organizacijam o možnih spremembah oz. izboljšavah, ki jih prinašajo sodobne digitalizirane rešitve in s katerimi bi organizacije pridobile konkurenčne prednosti, povečale vizibilnost in kredibilnost med obstoječimi in potencialnimi kupci, znižale stroške, povečale preglednost nad poslovanjem ali uvedle nove inovativne poslovne modele.

 

Na drugi strani svetujemo razvijalcem in nosilcem digitaliziranih rešitev pri pridobivanju razvojnih sredstev, pri boljšem razumevanju potreb poslovnih sistemov, pri vzpostavitvi strateških partnerstev in možnem potencialnem medsebojnem povezovanju posameznih rešitev in/ali pri razvoju partnerskih, marketinških in prodajnih strategij.

 

 

Najnovejše iz WOTRA Fokus portala

Načrtna sodelovalna in partnerska strategija ter izgrajevanje kolektivne inteligence

  Napisala Irena Rezec  |  29. junij 2016   Pri naprednejših stopnjah sodelovanja in povezovanja je potreben razmislek o skupnem intelektualnem potencialu, t.i. kolektivni inteligenci. Eden izmed predpogojev izgrajevanja kolektivne inteligence je načrtno izdelana večnivojska s...

Najnovejše iz WOTRA Fokus portala

Digitalno gospodarstvo in podpora Evropske komisije, ki je na razpolago podjetjem za komercializacijo izjemno inovativnih izdelkov in/ali storitev na evropskem oz. globalnem trgu

  Napisala Irena Rezec  |  11. junij 2016   Podjetja so z novim programskim obdobjem (2014-2020) evropskega razvojno-raziskovalnega programa Horizon 2020 (Obzorje 2020) pridobila nove priložnosti, ki jih programi v prejšnjih programskih obdobjih niso vključevali. Med sprememba...

 

 

twitter   facebook   instagram   pinterest   tumblr   youtube   vimeo   linkedin   slideshare   issuu   rss 

Razvojni Navigator

Spremljajte naše strokovne vsebine na portalu WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

WOTRA Fokus - razvojni navigator

 

 

 

Naročilo na eNovice